Kontakt

Questions? Price info? Technical details?

Запитване И Цени

Софтуер за Електронни Подписи

Софтуерът за Електронни подписи на LogTag е специално разработен в съответствие с изискванията на FDA 21CFR11, които често са задължителни в индустриите за производство на медицински устройства, фармацефтични и биотехнологични продукти.

Чрез тези софтуерни добавки, удостоверени потребители могат да подпишат набор от записи, с определен набор от електронни подписи.
Електронният подпис е регистриран в записите и съдържа информация, свързана с подписването, която ясно показва:

  • Напечатаното име на подписващия се
  • Датата и часът на подписване
  • Значението (като преглед, одобряване, отговорност, или авторство), свързани с подписа

Електронните подписи остават постоянно запазени в Logtag файла с данни. Удостоверените потребители се идентифицират с уникални потребителски имена и пароли. LogTag използва подходът "клиент-сървър" за идентификация на потребителите и електронните подписи.
LogTag използва три части на софтуера за идентификация на потребителите и електронните подписи: на стандартен софтуер "LogTag Analyzer», плюс двe софтуерни добавки - «LogTag User Server"и"LogTag Event Viewer»

Диаграма на системата

Софтуер LogTag Analyzer

Това е стандартен софуер за четене и програмиране на LogTag рекордерите. Този софтуер се пуска на компютърът, на който ще се четат, показват и съхраняват данните от рекордерите.

LogTag Потребителски Сървър (LogTag User Server).

Софтуерната добавка – Потребителски Сървър (User Server) нормално се пуска на сървър с мрежова компютърна система, тя може да се пусне и на същия компютър, на който е качен LogTag Analyzer софтуерът, в случай че се спазват всички изисквания за сигурност.
Целта на тази софтуерна добавка е да се предостави достъп до базата данни на потребителя и подписите от всички заинтересовани с цел управление на одити.

LogTag Преглед на Събитията (LogTag Event Viewer)

Позволява преглед на одитираните събития. Тази софтуерна добавка може да се пусне на същия компютър като „LogTag User Server” и / или на други работни места при условие, че тези работни места са с достъп до мрежата от папки на компютъра с „LogTag User Server”, в който се съхраняват одитираните файлове.

За повече подробности, моля обърнете се към Ръководството за употреба на LogTag Електронни подписи

Щракнете тук, за да изтеглите най-новите версии на
LogTag Потребителски Сървър & LogTag Преглед на Събитията