Kontakt

Questions? Price info? Technical details?

Запитване И Цени

Приложения

Приложения


LogTag продуктите се използват в почти всички възможни приложения за записване на данни на околната среда.


СТУДЕНАТА ВЕРИГА

Truck Transportation

В днешно време свежи продукти се транспортират по цялото земно кълбо. Независимо дали са цветя от Колумбия или замразени скариди от Тайланд, хладилната верига е под нарастващ натиск да работи по-ефективно, за да отговаря както на изискванията на голямото търсене на клиентите така и да подобрява маржовете в печалбата на всички заинтересовани страни. Доставките на време, непрекъснатото снабдяване, намаляването на загубите и др.,са от решаващо значение за цялата хранително-вкусовата промишленост. Как ще отговорят производителите и доставчиците? Какво очакват те от своите логистици и куриерски фирми?

Най-важният аспект на хладилната верига е контролът на температурата. Производството изисква точни, надеждни, лесни за употреба и икономически ефективни средства за следене и потвърждение, че продукцията им се съхранява и транспортира при правилната температура.

LogTag продуктите притежават достатъчно капацитет за да могат да записват времето и температурата и на най-дългата доставка. Уникалният LogTag сензор е силно чувствителен и към най-малките промени в температурата, а функцията Alert дава възможност за мигновенно предупреждение за възникналата промяна. Цялата записана информация на LogTag рекордера нормално може да се свали за 5 секунди.

Фармация

pharmaceutical Syringe with ampoule

С увеличаването на огнищата на вирулентните заболявания в световен мащаб е необходимо бързото и надеждно разпространение на ваксини. Много от ваксините обаче са чувствителни към температурните колебания и могат да бъдат сериозно повредени, ако не се съхраняват и транспортират в рамките на одобреният от производителя температурен диапазон. След като активността им е загубена веднъж, чрез излагане на топлина или студ, тя не може да се възстанови чрез връщането на ваксината при препоръчителната температура за съхранение. В много от случаите, когато ваксина е безвъзвратно повредена, няма да се наблюдава промяна във външният й вид.

Как могат потребителите да бъдат сигурни, че предоставената им ваксина ще бъде ефективна? LogTag дава отговор на този въпрос. LogTag рекордерът на данни опакован заедно с ваксините, ще предостави на потребителя пълен запис на температурата по време на превоза, създавайки увереност, че ваксината ще бъде ефективна. Малките размери и тегло на рекордера осигуряват повече свободно пространство на разположение за ваксините в съда за пренос.

Настройките на алармата могат лесно да бъдат настроени да отговарят на изискванията на различните видове ваксини, така в случай че на алармено състояние, LogTag рекордера ще осигури незабавно визуално предупреждение, чрез мигаща червена светлина. Тази функция е особено важна, при транспортирането на ваксини до страни от третия свят, в които може да няма лесен достъп до компютър, за да се изтегли подробна информация за отчетената температура по време на преноса.

WHO PQS listed data loggers for vaccine transport

Monitoring of vaccines at ultra-low temperatures

Медицина

Blood bank

Трансфузионните Власти в Европа и Съединените щати признават изключителното значение на контрола на температурата на кръвта, кръвните съставки и органи по време на съхранение и транспорт.

Лесен за използване, с удобен за потребителя софтуер, LogTag бързо и лесно може да се настрои в определен температурен диапазон и граници на алармата. При многократни превози, необходимите настройкит могатда се запазват на компютъра на изпращача и след това просто да се свалят върху LogTag рекордерите при всяко ново пътуване.

Веднъж конфигуриран, LogTag рекордера се активира чрез просто натискане на един бутон. Мигащата зелена светлина потвърждава активацията му. Това означава, че няколко Logtag рекордера, могат да се конфигурират предварително и да се активират по-късно. Като допълнителна мярка за безопасност, вслучай че опаковчикът забрави да натиснете бутона START, LogTag рекордерите могат предварително да бъдат конфигурирани да започнат отчитането и записването на температурата със закъснение в рамките на определен времеви интервал.

Бързо отчитане на данни при пристигането на пратката. Logtag предоставя информацията по два начина:

  1. Ако нарушението е настъпило - мигаща червена светлина "ALERT" предоставя незабавно предупреждение.
  2. Паметта с отчетените температури може лесно да бъде свалена върху компютър за по- малко от пет секунди.

 

Компактен размер. LogTag рекордерите са с размер кредитна карта, което ги прави идеални за опаковане в сакове с кръвни проби и хладилни чанти.

Ниска цена. В момента LogTag рекордерите са най-евтините и ефективни рекодери на данни на пазара.

Food

Supermarket Vegetables and Fruit counter

Most visible at the start of the food supply Cold Chain are the farmers and growers. Over the past few years, many advances have been made in the development of farms and pack houses, enabling produce to be harvested and stored quickly and efficiently.

Hydro-cooling systems and chilled water plants maintain consistently low temperatures so that when the produce is taken from the cold store, it is not damaged by fluctuation in temperature. LogTag Recorders provide the supplier and customer with cost effective validation of process and storage temperatures.

Industrial

Industrial Applications

Temperature sensitive chemicals, material & electronic components from around the world rely on today’s high-demand global cold chain and storage. Many of these products are also time sensitive so knowing your shipment or storage has not been exposed to temperature abuse is paramount.

LogTag Recorders offer a range of products tailored to the application you require whilst meeting ISO standards through high QA and industry compliances to give you the confidence you require every step of the way.

LogTag® Temperature dataloggers are also ideal for HVAC system verification and trouble-shooting. Multiple LogTag®dataloggers are cheaper and more versatile than a single conventional multi-channel logger, and can be set up on site in a fraction of the time required for competing monitoring systems. The external sensor provides sensitive and responsive performance, and temperature records can be downloaded in a few seconds for immediate analysis.

Земеделие

Silos

В началото на веригата за охлаждане са разположени селското стопанство и агро- бизнеса. Там, през последните няколко години e постигнат сериозен напредък, по-специално чрез ускоряване на процеса на събиране и по-ефикасно съхранение на продуктите. Хидро- охладителните системи и охладените пречистватели поддържат постоянно ниски температури, така че когато стоката се вземе от хладилния склад да не са повреди от колебанията в температурата. LogTag рекордерите предоставят на доставчика и клиента евтин и ефективен начин за мониториране на температурата по време на преработката и транспортирането на продуктите.

Отопление и Вентилация

air conditioning

LogTag рекордерите на температура и температура / влажност са идеалните партньори за тестването и отстраняването на грешки в системите за отопление и вентилация. Употребата на няколко рекордера на данни, които могат да бъдат програмирани в един малък времеви интервал, се оказва по-евтина, отколкото употребата на един конвенционален мулти- канален рекордер. Външният датчик позволява висока чувствителност, бързо отреагиране и записване на температурата или температурата / влагата.Така записаните данни могат да се свалят на компютър, за да се извърши незабавен анализ.

Pharmacy-Couriers

Apotheke

Pharmaceutical transports generally require that defined temperature and humidity limits are strictly adhered to – continuously and gap-free. Exceeding such thresholds can lead to irreversible damage of the medication’s active ingredients or composition.

Controlling the entire cold-chain, starting from the production and finishing at the delivery is therefore a must for GxP compliant Quality Assurance Management, that does not only secure product quality but also helps avoid potential financial loss and reputational damage.