Регистратори на данни за температурата за наблюдение на лекарства, ваксини и медицински консумативи.

В сферата на здравеопазването поддържането на подходяща температура за чувствителни медицински продукти е не само въпрос на съответствие, но и решаващ фактор за безопасността на пациентите и ефикасността на лечението. Наблюдението на температурата на кръвта, кръвните съставки, органите, както и на различни лекарства, включително ваксини, е признато като критично изискване от здравните органи в Европа, Съединените щати и в световен мащаб.

Повишаване на безопасността и доверието в медицинската хладилна верига

Регистратори на данни за температурата за наблюдение и записване на ваксини, медицински и фармацевтични консумативи. Продуктовата гама на LogTag включва специализирани регистратори на данни за приложения в здравеопазването, всеки от които е проектиран с удобен за потребителя софтуер, прецизност и качество. Асортиментът им е предназначен за различни медицински среди - от малки клиники до големи фармацевтични предприятия, като гарантира точност и надеждност.

  • Защитете се от финансови загуби от медицински продукти с изтекъл срок на годност или повредени продукти, като осигурите прецизен мониторинг на температурата
  • Оптимизирайте процесите на съхранение и транспортиране в здравеопазването, като спестявате време и ресурси с точни данни и анализ
  • Осигурете безопасно транспортиране и съхранение на медицински и фармацевтични продукти, за да укрепите доверието в качеството на здравеопазването.
  • Осигуряване на съответствие с регулаторните стандарти и строгите изисквания за съхранение и транспортиране на медицински продукти

Клинични изпитвания

Успехът и точността на клиничните изпитвания, особено на нови лекарства и ваксини, зависят в голяма степен от поддържането на подходящи температурни условия. LogTag осигурява надеждно регистриране на данни за температурата, подпомагайки целостта на тези важни изпитвания.

Разпространение на ваксини

В мащабните имунизационни програми правилното съхранение и боравене с ваксините е от изключителна важност. Участието на LogTag в центровете за дистрибуция на ваксини е от решаващо значение, тъй като гарантира, че ваксините се съхраняват при оптимални условия.

Транспортиране на медицински консумативи

Транспортирането на ваксини, медикаменти и биологични проби изисква строг температурен контрол. Регистраторите на данни на LogTag играят ключова роля, за да се гарантира, че тези медицински консумативи запазват своята цялост от мястото на произход до местоназначението.

Кръвна банка и центрове за кръвопреливане

Безопасното съхранение на кръв и кръвни съставки е от решаващо значение за трансфузионната медицина. Устройствата LogTag са специално проектирани да наблюдават и гарантират, че тези материали се съхраняват в необходимия температурен диапазон, като запазват жизнеспособността си за животоспасяващи преливания.

Хладилно съхранение в медицинска среда

В аптеките, болниците и лабораториите поддържането на прецизен контрол на температурата е от жизненоважно значение за целостта на фармацевтичните продукти и ваксините. Устройствата LogTag осигуряват непрекъснато наблюдение и записване на температурите, като гарантират безопасността и ефикасността на тези важни лекарства.

Лидер в областта на мониторинга на температурата за здравната индустрия

Нашите регистриращи устройства са одобрени и се използват от много световно признати организации като УНИЦЕФ и Световната здравна организация. Открийте идеалното решение LogTag за вашите нужди от мониторинг на температурата в здравеопазването.

/content/images/reference_toennies.jpg
/content/images/reference_thyssenkrupp.jpg
/content/images/reference_teva.jpg
/content/images/reference_tesa.jpg
/content/images/reference_teleflex.jpg
/content/images/reference_swiss.jpg
/content/images/sysmex-logo.jpg
/content/images/reference_mueller.jpg
/content/images/reference_sanlucar.jpg
/content/images/ref-logo-volkswagen.jpg
/content/images/ref-logo-basf.jpg

В сектора на здравеопазването и медицината осигуряването на съответствие със строгите разпоредби за контрол на температурата е от първостепенно значение за безопасността и ефикасността на медицинските продукти. Датчиците LogTag играят решаваща роля за поддържането на тези стандарти. Чрез интегрирането на LogTag Dataloggers във вашето здравно или медицинско заведение, вие осигурявате съответствие с тези важни разпоредби. Това не само поддържа целостта и ефикасността на медицинските продукти, но също така защитава здравето на пациентите и помага за избягване на санкции за неспазване на изискванията. Прецизните и надеждни решения за мониторинг на температурата на LogTag са ваши партньори в изпълнението на тези строги регулаторни изисквания.

В Европейския съюз Насоките за добра дистрибуторска практика (GDP ) определят основните изисквания за правилна дистрибуция на лекарствени продукти, като наблягат на контрола на температурата по време на съхранение и транспортиране. По подобен начин Насоките на ЕС за добра производствена практика (ДПП) установяват строги стандарти за производството на лекарства и медицински изделия, включително строг мониторинг на температурата. Регламентът на ЕС за медицинските изделия (MDR ) 2017/745 допълнително подчертава необходимостта от правилно поддържане на температурата за безопасността и функционирането на медицинските изделия. Освен това, макар и глобално ориентирани, правилата за контрол на температурата на IATA са от решаващо значение за въздушния транспорт на фармацевтични продукти, като налагат стриктно управление на температурата.

От другата страна на Атлантическия океан, в Съединените щати, Кодексът на федералните разпоредби на FDA ( CFR), дял 21, включва различни раздели, които диктуват температурния контрол на фармацевтични продукти, кръвни банки и други медицински продукти. Ръководството на FDA за кръвта и кръвните компоненти определя стандартите за съхранение и транспортиране на кръв, включително точните температурни диапазони. Инструментариумът за съхранение на ваксини и работа с тях на CDC предлага подробни насоки за съхранение на ваксини, като набляга на контрола на температурата. Стандартите на Фармакопеята на САЩ (USP ), по-специално глава <1079>, предоставят изчерпателни насоки за добри практики за съхранение и транспортиране на фармацевтични продукти.

Проучвания на случаи на наши клиенти от фармацевтичния сектор

Експерт по процесите за въздушни товари за водеща авиокомпания, базирана в Швейцария, отговаря за определянето на вътрешните процеси за обработка на широка гама от стоки с контролирана температура за клиентите. Той е трябвало да намери решение на повтарящите се проблеми със замърсяването на други пратки с хладилен материал Dry ICE по време на съхранението и транспортирането в хладилната верига .
Сухият лед често се използва за поддържане на хранителни продукти, лекарства или биологични материали в замразено или охладено състояние. Целта на това упражнение беше да се установят стандарти за съхранение на пратките със сух лед далеч от други пратки. Сухият лед е опасен материал съгласно Кодекса на федералните разпоредби (CFR). Живите лекарствени продукти се съхраняват в склад и се наблюдават, за да се гарантира, че са в правилните температурни диапазони за поддържане на ефективността и целостта на хладилната верига и запазване на качеството на продукта.
Специалистът използва няколко регистратора LogTag TRIL-8 за наблюдение и провеждане на тестове, за да определи как пратките със сух ICE влияят на други пратки, които се съхраняват твърде близо една до друга в склада и във въздухоплавателното средство. Логерите TRIL-8 бяха използвани за измерване на влиянието на температурата при различни варианти на опаковане. Резултатите му позволиха да дефинира технологични решения за минимизиране на риска от бъдещо студено замърсяване както в склада, така и при въздушния транспорт. Данните бяха изтеглени с помощта на придружаващата ги интерфейсна люлка LogTag и лесния за използване софтуер LogTag Analyzer. Благодарение на този задоволителен резултат от тестовете бяха разработени нови процеси, за да се запази непрекъснатостта на висококачествените стандарти и да се отговори на изискванията на клиентите на въздушния транспорт в логистиката на хладилната верига.

Реномиран дистрибутор в Тайланд е избран от здравните власти за използването на регистратори LogTag TRED30-16R при мониторинга на ваксинацията Covid-19 . LogTag TRED30-16R и допълнителните му аксесоари, придружени от други стоки за управление на хладилната верига на дистрибутора, могат да допълнят комплекта за съхранение и мониторинг на ваксини, осигурявайки най-добрия и надежден инструмент за контрол и записване на температурата на ваксините в много места за ваксинация в цялата страна.
Според информацията, предоставена от дистрибутора, TRED30-16R осигурява ясен екран, така че ще помогне на потребителите в тяхната страна лесно да видят записаните данни/алармата веднага, а настройките са лесни за настройка и използване. Операторите могат бързо да изтеглят данни, като използват интерфейса LogTag за рутинно изпращане и отчитане на информация, придружен от безплатния софтуер LogTag Analyzer, за да се гарантира спазването на изискванията съгласно местните и международните акредитации на приемливи стандарти за управление на хладилната верига. Благодарение на простотата и качеството на LogTag TRED30-16R, както и на приятелската подкрепа, която дистрибуторът получи от екипа на LogTag, това осигури надеждна система за управление на хладилната верига за програмата за масова ваксинация в цял Тайланд. Освен това това поддържаше положителните отношения на дистрибутора с потребителите към приложенията на LogTag.

Специалист по процесите за обработка на фармацевтични продукти, качеството на GDP (добри дистрибуторски практики) и AVI (живи животни) в областта на хладилната верига и фармацевтичните решения за водеща авиокомпания, базирана в Швейцария, отговаря за разработването и внедряването на процеси, за да гарантира, че фармацевтичните продукти, бързо развалящите се продукти и продуктите за здравеопазването се транспортират при правилни температурни условия.
Международно признатите фармацевтични разпоредби изискват от дистрибуторите на фармацевтични и здравни продукти да приведат дейността си в съответствие със стандартите на GDP - система за осигуряване на качеството на складовете и центровете за дистрибуция на лекарствени продукти. За да помогне на един от своите агенти по манипулиране да постигне съответствие със стандартите, специалистът определи протокола и препоръча използването на температурни логери LogTag TRIX-8 за извършване на упражнения за картографиране на температурата в помещения с контролирана температура за здравни продукти. Той имаше положителен опит при използването на регистраторите LogTag TRIX-8 поради простотата на продукта, дългия живот на батерията и подкрепата, която получи от екипа на LogTag, за да гарантира, че приложението му е успешно. Данните от тестовете на логерите LogTag TRIX-8 чрез използване на придружаващата ги интерфейсна люлка и софтуер на LogTag позволиха плавно и ефективно събиране на данни за анализ. Използването на LogTag TRIX-8 помогна на тази компания да получи сертификата IATA CEIV Pharma (Център за върхови постижения за независими валидатори) и да отговори на стандартите за изискванията на клиентите на въздушния транспорт.

Преглед на продуктовата гама: Намерете своето перфектно решение за LogTag

Продуктовата гама на LogTag включва специализирани регистратори на данни за приложения в здравеопазването, всеки от които е проектиран с лесен за използване софтуер, прецизност и качество. Тяхната гама е предназначена за различни медицински среди - от малки клиники до големи фармацевтични предприятия, като гарантира точност и надеждност. Открийте идеалното решение на LogTag за вашите нужди от мониторинг на температурата в здравеопазването.

Открийте идеалния LogTag Datalogger за всяка нужда в областта на здравеопазването.

Прецизност в простотата - стандартни модели LogTag

Тези лесни за употреба устройства са идеални за стандартно медицинско съхранение и транспортиране, като гарантират целостта на фармацевтичните продукти с дълготраен живот на батерията.

Екстремно студено, екстремна надеждност - модели за свръхниски температури

Проектирани за изискванията за ултраниски температури, тези логери надеждно наблюдават условия до -80°C. Тяхната здрава конструкция е подходяща за съхранение при дълбоко замразяване, което е от решаващо значение за ваксините с мРНК и други чувствителни към температурата медицински стоки.

Свързаност за критични условия - LogTag WiFi

Оборудвани с Wi-Fi/Bluetooth технология, тези модели позволяват мониторинг в реално време и незабавни известия за предупреждение чрез облачни услуги. Идеални за условия, изискващи незабавен достъп до данни и дистанционно управление на температурата за защита на жизненоважни здравни активи.

Двойно наблюдение, двойна сигурност - многосензорни модели LogTag

С възможностите за двойна външна сонда тези логери предлагат усъвършенствано проследяване и едновременно наблюдение на две отделни среди или променливи. Те са незаменими за сложни медицински приложения, при които е необходимо регистриране на диференциална температура, като например хладилници и инкубатори на кръвни банки.

Готови да повишите температурата си
възможностите за наблюдение на температурата?

Повишете безопасността, ефективността и доверието във вашата верига за фармацевтични доставки още днес. Свържете се с нашия дистрибутор във вашата страна за индивидуална консултация и открийте как нашето решение може да отговори на вашите специфични нужди.