Kontakt

Questions? Price info? Technical details?

Запитване И Цени

ТРАНСПОРТ

Пълно документиране на температурите при транспортиране на фармацевтични продукти, храни и други промишлени стоки

МОНИТОРИНГ НА СТАЯ

Лесно следене и записване на данните на въздуха във всякакъв вид стая

НАУКА

Надеждно GMP и FDA мониториране на температурата за Болници, Фармацевтична и Биотехнологична промишленост, Медицина

ХРАНИ

Достъпно мониториране на Студената верига за Хранително-Вкусовата Промишленост

ХИМИКАЛИ И АДХЕЗИВНИ МАТЕРИАЛИ

Мониториране на температурата по време на транспорт и съхранение

ТРАНСПОРТ

Бързо следене на температурата при ОВК

ИЗПИТАНИЯ НА ОТКРИТО

Запис температурата за дълъг период от време при Полеви Изпитания на открито

Температурни рекордери на най-добра цена!

 

LogTag продуктите са предназначени да отговорят на нарастващото търсене на качествени и евтини записвачи на данни/рекордери на данни (температура и влага) на околната среда . Комбинацията от модерна технология, иновативен дизайн и техника за обема на производството, определя LogTag продуктите, като най-качествените и евтини записвачи на данни/рекордери на данни за околната среда наличните на пазара.


LogTag VideoLogTag Introduction Video


LogTag записвачите на данни/рекордерите на данни са идеални, когато е необходимо да се наблюдават и записват по електронен път и при икономически ефективни условия, температурата или температурата и влажността на въздуха.

Чрез тях може да се осигури непрекъснато наблюдение на пресни и замразени хранителни продукти, лекарства и медицински изделия, или просто да се документира транспорта на продукти, чувствителни към температура и / или влажност, да се проверят параметрите в системата за отопление и климатизация HVAC. Те са приложими и в селското стопанство и животновъдството, екологията и в много други области.

LogTag продукти са с много и различни приложения, от простото температурно мониториране на стая до сложните фармацевтични приложения, където се изисква спазването на стриктни правила FDA21CFR11 - при всички тях LogTag записвачите на данни/рекордерите на данни са правилния избор!

 

The LogTag family of data loggers now includes models with USB communication. These temperature loggers come with a built-in USB plug for direct connection to a computer, most of them allowing the automatic generation of a PDF-Report for analysis.

Complementing the LogTag® data logger series, the electronic temperature indicator series is also available. Very often a yes/no statement is sufficient to know if temperatures have remained within pre-defined thresholds, without knowing the detailed temperature history. LogTag® Temperature Indicators TIC20 and TICT were specifically designed with these applications in mind.

Ново LogTag WiFi for Real-time Temperature Monitoring

Our LogTag WiFi product line has been developed with the aim of providing the best price/performance ratio on the market for automated environmental monitoring in the pharmaceutical and food sectors.

Safely monitor temperatures during storage and transport of medicines and food, automatically and with minimal effort.

  • Real-time transmission of measurement data
  • Email and SMS alerting
  • Proof of compliance, data storage and reporting functions
  • Internal storage in the event of WiFi network outages


Learn more about LogTag WiFi

 

Models and Features at a Glance:

Акценти:

    Изключителна цена за качествен продукт
    Златен стандарт за мониторинг на транспорт
    надежден и издържлив
    Мощен FDA21CFR11 софтуеър, със свободен достъп за сваляне

Можете да си изберете между:

  • стандартни модела за определяне на температура с вграден или външен сензор
  • одела за определяне на ултра-ниска температури до -90 ° C (напр. сух лед) с вграден датчик или външна сонда
  • омбиниран модел за определяне на температура и влажност
  • Записвач на данни/рекордер на данни с или без дисплей
  • with integrated USB


LogTag Hardware Overview