Καταγραφείς δεδομένων θερμοκρασίας για την παρακολούθηση φαρμάκων, εμβολίων και ιατρικών προμηθειών.

Στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, η διατήρηση της σωστής θερμοκρασίας για τα ευαίσθητα ιατρικά προϊόντα δεν είναι απλώς θέμα συμμόρφωσης, αλλά κρίσιμος παράγοντας για την ασφάλεια των ασθενών και την αποτελεσματικότητα της θεραπείας. Η παρακολούθηση της θερμοκρασίας για το αίμα, τα συστατικά του αίματος, τα όργανα, καθώς και για διάφορα φάρμακα, συμπεριλαμβανομένων των εμβολίων, αναγνωρίζεται ως κρίσιμη απαίτηση από τις υγειονομικές αρχές στην Ευρώπη, τις Ηνωμένες Πολιτείες και παγκοσμίως.

Ενίσχυση της ασφάλειας και της εμπιστοσύνης στην ιατρική ψυκτική αλυσίδα

Καταγραφείς δεδομένων θερμοκρασίας για την παρακολούθηση και καταγραφή εμβολίων, ιατρικών και φαρμακευτικών προμηθειών. Η γκάμα προϊόντων της LogTag περιλαμβάνει εξειδικευμένους καταγραφείς δεδομένων για εφαρμογές υγειονομικής περίθαλψης, καθένας από τους οποίους έχει σχεδιαστεί με φιλικό προς το χρήστη λογισμικό, ακρίβεια και ποιότητα. Η γκάμα τους ανταποκρίνεται σε διαφορετικά ιατρικά περιβάλλοντα, από μικρές κλινικές έως μεγάλες φαρμακευτικές εγκαταστάσεις, εξασφαλίζοντας ακρίβεια και αξιοπιστία.

  • Προστατεύστε από οικονομικές απώλειες από ληγμένα ή κατεστραμμένα ιατρικά προϊόντα, εξασφαλίζοντας ακριβή παρακολούθηση της θερμοκρασίας
  • Βελτιστοποιήστε τις διαδικασίες αποθήκευσης και μεταφοράς στην υγειονομική περίθαλψη, εξοικονομώντας χρόνο και πόρους με ακριβή δεδομένα και ανάλυση
  • Διασφαλίστε την ασφαλή μεταφορά και αποθήκευση ιατρικών και φαρμακευτικών προϊόντων, ώστε να ενισχύσετε την εμπιστοσύνη στην ποιότητα της υγειονομικής περίθαλψης.
  • Διασφαλίστε τη συμμόρφωση με τα ρυθμιστικά πρότυπα και τις αυστηρές απαιτήσεις για την αποθήκευση και τη μεταφορά ιατρικών προϊόντων

Κλινικές δοκιμές

Η επιτυχία και η ακρίβεια των κλινικών δοκιμών, ιδίως για νέα φάρμακα και εμβόλια, βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στη διατήρηση των σωστών συνθηκών θερμοκρασίας. Το LogTag παρέχει αξιόπιστη καταγραφή δεδομένων θερμοκρασίας, υποστηρίζοντας την ακεραιότητα αυτών των κρίσιμων δοκιμών.

Διανομή εμβολίων

Σε προγράμματα εμβολιασμού μεγάλης κλίμακας, η σωστή αποθήκευση και ο χειρισμός των εμβολίων είναι υψίστης σημασίας. Η συμμετοχή της LogTag στα κέντρα διανομής εμβολίων είναι ζωτικής σημασίας, διασφαλίζοντας ότι τα εμβόλια διατηρούνται υπό βέλτιστες συνθήκες.

Μεταφορά ιατρικών προμηθειών

Η μεταφορά εμβολίων, φαρμάκων και βιολογικών δειγμάτων απαιτεί αυστηρό έλεγχο της θερμοκρασίας. Οι καταγραφείς δεδομένων της LogTag διαδραματίζουν βασικό ρόλο στη διασφάλιση της διατήρησης της ακεραιότητας αυτών των ιατρικών προμηθειών από την προέλευση έως τον προορισμό.

Τράπεζες αίματος και κέντρα μετάγγισης

Η ασφαλής αποθήκευση του αίματος και των συστατικών του είναι κρίσιμη στην ιατρική της μετάγγισης. Οι συσκευές LogTag είναι ειδικά σχεδιασμένες για να παρακολουθούν και να διασφαλίζουν ότι αυτά τα υλικά διατηρούνται εντός του απαιτούμενου εύρους θερμοκρασίας, διατηρώντας τη βιωσιμότητά τους για τις σωτήριες μεταγγίσεις.

Ψυχρή αποθήκευση σε ιατρικό περιβάλλον

Στα φαρμακεία, τα νοσοκομεία και τα εργαστήρια, η διατήρηση ακριβούς ελέγχου της θερμοκρασίας είναι ζωτικής σημασίας για την ακεραιότητα των φαρμακευτικών προϊόντων και των εμβολίων. Οι συσκευές LogTag παρέχουν συνεχή παρακολούθηση και καταγραφή των θερμοκρασιών, διασφαλίζοντας την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα αυτών των βασικών φαρμάκων.

Ηγέτης στην παρακολούθηση της θερμοκρασίας για τον κλάδο της υγειονομικής περίθαλψης

Οι καταγραφείς μας είναι εγκεκριμένοι και χρησιμοποιούνται από πολλούς παγκοσμίως αναγνωρισμένους οργανισμούς, όπως η UNICEF και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Ανακαλύψτε την ιδανική λύση LogTag για τις ανάγκες σας σε παρακολούθηση της θερμοκρασίας στην υγειονομική περίθαλψη.

/content/images/reference_toennies.jpg
/content/images/reference_thyssenkrupp.jpg
/content/images/reference_teva.jpg
/content/images/reference_tesa.jpg
/content/images/reference_teleflex.jpg
/content/images/reference_swiss.jpg
/content/images/sysmex-logo.jpg
/content/images/reference_mueller.jpg
/content/images/reference_sanlucar.jpg
/content/images/ref-logo-volkswagen.jpg
/content/images/ref-logo-basf.jpg

Στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης και της ιατρικής, η διασφάλιση της συμμόρφωσης με τους αυστηρούς κανονισμούς ελέγχου της θερμοκρασίας είναι υψίστης σημασίας για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα των ιατρικών προϊόντων. Οι καταγραφείς LogTag διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στη διατήρηση αυτών των προτύπων. Με την ενσωμάτωση των LogTag Dataloggers στην υγειονομική ή ιατρική σας εγκατάσταση, εξασφαλίζετε τη συμμόρφωση με αυτούς τους κρίσιμους κανονισμούς. Αυτό όχι μόνο διατηρεί την ακεραιότητα και την αποτελεσματικότητα των ιατρικών προϊόντων, αλλά διασφαλίζει επίσης την υγεία των ασθενών και βοηθά στην αποφυγή κυρώσεων για μη συμμόρφωση. Οι ακριβείς και αξιόπιστες λύσεις παρακολούθησης της θερμοκρασίας της LogTag είναι οι συνεργάτες σας στην εκπλήρωση αυτών των αυστηρών κανονιστικών απαιτήσεων.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι Κατευθυντήριες Γραμμές Ορθής Πρακτικής Διανομής (GDP) καθορίζουν βασικές απαιτήσεις για την ορθή διανομή των φαρμάκων, δίνοντας έμφαση στον έλεγχο της θερμοκρασίας κατά την αποθήκευση και τη μεταφορά. Ομοίως, οι κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για την ορθή πρακτική παραγωγής (GMP ) θεσπίζουν αυστηρά πρότυπα για την παραγωγή φαρμάκων και ιατροτεχνολογικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένης της αυστηρής παρακολούθησης της θερμοκρασίας. Ο κανονισμός της ΕΕ για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα (MDR) 2017/745 υπογραμμίζει περαιτέρω την αναγκαιότητα της σωστής διατήρησης της θερμοκρασίας για την ασφάλεια και την απόδοση των ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Επιπλέον, οι κανονισμοί της ΙΑΤΑ για τον έλεγχο της θερμοκρασίας, αν και με παγκόσμιο προσανατολισμό, είναι ζωτικής σημασίας για την αεροπορική μεταφορά φαρμακευτικών προϊόντων, επιβάλλοντας αυστηρή διαχείριση της θερμοκρασίας.

Στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού, στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο τίτλος 21 του Κώδικα Ομοσπονδιακών Κανονισμών (CFR) του FDA περιλαμβάνει διάφορα τμήματα που υπαγορεύουν την παρακολούθηση της θερμοκρασίας των φαρμακευτικών προϊόντων, των τραπεζών αίματος και άλλων ιατρικών προϊόντων. Η Καθοδήγηση του FDA για το αίμα και τα συστατικά του αίματος καθορίζει τα πρότυπα για την αποθήκευση και τη μεταφορά του αίματος, συμπεριλαμβανομένων των ακριβών θερμοκρασιακών περιοχών. Η εργαλειοθήκη αποθήκευσης και χειρισμού εμβολίων του CDC προσφέρει λεπτομερείς οδηγίες για την αποθήκευση εμβολίων, δίνοντας έμφαση στον έλεγχο της θερμοκρασίας. Τα πρότυπα της Φαρμακοποιίας των Ηνωμένων Πολιτειών (USP), ιδίως το κεφάλαιο <1079>, παρέχουν ολοκληρωμένες κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ορθές πρακτικές αποθήκευσης και μεταφοράς για το χειρισμό φαρμακευτικών προϊόντων.

Μελέτες περιπτώσεων των φαρμακευτικών πελατών μας

Ένας εμπειρογνώμονας διεργασιών αεροπορικού φορτίου για μια κορυφαία αεροπορική εταιρεία με έδρα την Ελβετία, είναι υπεύθυνος για τον καθορισμό των εσωτερικών διεργασιών που χειρίζονται ένα ευρύ φάσμα εμπορευμάτων ελεγχόμενης θερμοκρασίας για τους πελάτες. Χρειάστηκε να βρει μια λύση σε επαναλαμβανόμενα ζητήματα μόλυνσης του ξηρού κρύου ICE σε άλλα φορτία, κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης και της μεταφοράς στην ψυκτική αλυσίδα.
Ο ξηρός πάγος χρησιμοποιείται συχνά για τη διατήρηση τροφίμων, φαρμάκων ή βιολογικών υλικών σε κατεψυγμένη ή ψυχρή κατάσταση. Ο στόχος της άσκησης ήταν να θεσπιστούν πρότυπα για την αποθήκευση αποστολών ICE μακριά από άλλα φορτία. Ο ξηρός πάγος είναι ένα επικίνδυνο υλικό σύμφωνα με τον Κώδικα Ομοσπονδιακών Κανονισμών (CFR). Τα ζωντανά φαρμακευτικά προϊόντα αποθηκεύονται σε μια αποθήκη και παρακολουθούνται για να διασφαλιστεί ότι βρίσκονται εντός των σωστών θερμοκρασιακών ορίων για τη διατήρηση της αποτελεσματικότητας και της ακεραιότητας της ψυκτικής αλυσίδας και τη διατήρηση της ποιότητας του προϊόντος.
Ο ειδικός χρησιμοποίησε αρκετούς καταγραφείς LogTag TRIL-8 για να παρακολουθεί και να πραγματοποιεί δοκιμές για να καθορίσει πώς οι αποστολές ξηρού πάγου επηρέαζαν άλλες αποστολές που ήταν αποθηκευμένες πολύ κοντά μεταξύ τους στην αποθήκη και στο αεροσκάφος. Τα καταγραφικά TRIL-8 χρησιμοποιήθηκαν για τη μέτρηση της επιρροής της θερμοκρασίας με διαφορετικές επιλογές συσκευασίας. Τα αποτελέσματα του επέτρεψαν να καθορίσει λύσεις διεργασιών για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου μελλοντικής ψυχρής μόλυνσης τόσο στην αποθήκη όσο και στην αεροπορική μεταφορά. Η λήψη των δεδομένων έγινε με τη χρήση της συνοδευτικής βάσης διασύνδεσης LogTag και του εύχρηστου λογισμικού LogTag Analyzer. Λόγω αυτού του ικανοποιητικού αποτελέσματος των δοκιμών, αναπτύχθηκαν νέες διαδικασίες για τη διατήρηση της συνέχειας των προτύπων υψηλής ποιότητας και την ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών αερομεταφορών στην ψυχρή εφοδιαστική αλυσίδα.

Ένας έγκριτος διανομέας στην Ταϊλάνδη επιλέχθηκε από την Αρχή Υγείας για τη χρήση των καταγραφικών LogTag TRED30-16R στην παρακολούθηση του προγράμματος εμβολιασμού Covid-19 . Το LogTag TRED30-16R και τα πρόσθετα εξαρτήματά του, συνοδευόμενα από τα άλλα εμπορεύματα διαχείρισης ψυχρής αλυσίδας του διανομέα, μπορούν να ολοκληρώσουν το σύνολο αποθήκευσης και παρακολούθησης των εμβολίων, παρέχοντας το απόλυτο, αξιόπιστο όργανο για τον έλεγχο και την καταγραφή των θερμοκρασιών των εμβολίων σε πολλούς χώρους εμβολιασμού σε ολόκληρη τη χώρα.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρέχονται από τον διανομέα, το TRED30-16R παρέχει μια σαφή οθόνη απεικόνισης, ώστε να βοηθήσει τους χρήστες στη χώρα τους να βλέπουν εύκολα και άμεσα τα καταγεγραμμένα δεδομένα/συναγερμούς και οι ρυθμίσεις είναι εύκολες στη ρύθμιση και τη χρήση. Οι χειριστές μπορούν να κατεβάζουν γρήγορα τα δεδομένα χρησιμοποιώντας τη διεπαφή LogTag για την αποστολή και την αναφορά πληροφοριών που συνοδεύονται τακτικά από το δωρεάν λογισμικό LogTag Analyzer, ώστε να διασφαλίζεται η συμμόρφωση σύμφωνα με τις τοπικές και διεθνείς διαπιστεύσεις αποδεκτών προτύπων διαχείρισης ψυκτικής αλυσίδας. Λόγω της απλότητας και της ποιότητας του LogTag TRED30-16R και της φιλικής υποστήριξης που έλαβε ο διανομέας από την ομάδα της LogTag, αυτό εξασφάλισε ένα αξιόπιστο σύστημα διαχείρισης ψυκτικής αλυσίδας για το πρόγραμμα μαζικού εμβολιασμού σε ολόκληρη την Ταϊλάνδη. Επιπλέον, αυτό διατήρησε τη θετική σχέση που είχε ο διανομέας με τους χρήστες προς τις εφαρμογές της LogTag.

Ένας ειδικός στις διαδικασίες χειρισμού φαρμακευτικών προϊόντων, ποιότητας GDP (Good Distribution Practices) και AVI (Live Animals) σε ψυκτική αλυσίδα και φαρμακευτικές λύσεις για μια κορυφαία αεροπορική εταιρεία με έδρα την Ελβετία, είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη και εφαρμογή διαδικασιών που διασφαλίζουν ότι τα φαρμακευτικά προϊόντα, τα ευπαθή προϊόντα και τα προϊόντα υγειονομικής περίθαλψης μεταφέρονται στις σωστές συνθήκες θερμοκρασίας.
Οι διεθνώς αναγνωρισμένοι φαρμακευτικοί κανονισμοί απαιτούν από τους διανομείς φαρμακευτικών προϊόντων και προϊόντων υγειονομικής περίθαλψης να ευθυγραμμίζουν τις δραστηριότητές τους με τα πρότυπα GDP - ένα σύστημα διασφάλισης ποιότητας για τις αποθήκες και τα κέντρα διανομής φαρμάκων. Προκειμένου να βοηθήσει έναν από τους Αντιπροσώπους Χειρισμού τους να επιτύχει τη συμμόρφωση με τα πρότυπα, ο ειδικός καθόρισε το πρωτόκολλο και συνέστησε τη χρήση των καταγραφικών θερμοκρασίας LogTag TRIX-8 για την πραγματοποίηση ασκήσεων χαρτογράφησης της θερμοκρασίας σε χώρους ελεγχόμενης θερμοκρασίας για προϊόντα υγειονομικής περίθαλψης. Είχε θετική εμπειρία από τη χρήση των καταγραφικών LogTag TRIX-8 λόγω της απλότητας του προϊόντος, της μεγάλης διάρκειας ζωής της μπαταρίας του και της υποστήριξης που έλαβε από την ομάδα της LogTag για να διασφαλίσει την επιτυχία της εφαρμογής του. Τα δεδομένα από τις δοκιμές των καταγραφικών LogTag TRIX-8 με τη χρήση της συνοδευτικής βάσης διασύνδεσης LogTag και του λογισμικού επέτρεψαν την ομαλή και αποτελεσματική συλλογή δεδομένων για ανάλυση. Η χρήση του LogTag TRIX-8 βοήθησε την εταιρεία αυτή να αποκτήσει την πιστοποίηση IATA CEIV Pharma (Κέντρο Αριστείας για ανεξάρτητους επικυρωτές) και να ανταποκριθεί στα πρότυπα των απαιτήσεων των πελατών της αεροπορικής μεταφοράς.

Επισκόπηση της σειράς προϊόντων: LogTag: Βρείτε την τέλεια λύση LogTag

Η γκάμα προϊόντων της LogTag περιλαμβάνει εξειδικευμένους καταγραφείς για εφαρμογές υγειονομικής περίθαλψης, καθένας από τους οποίους έχει σχεδιαστεί με φιλικό προς το χρήστη λογισμικό, ακρίβεια και ποιότητα. Η γκάμα τους ανταποκρίνεται σε διαφορετικές ιατρικές ρυθμίσεις, από μικρές κλινικές έως μεγάλες φαρμακευτικές εγκαταστάσεις, εξασφαλίζοντας ακρίβεια και αξιοπιστία. Ανακαλύψτε την ιδανική λύση της LogTag για τις ανάγκες παρακολούθησης της θερμοκρασίας στην υγειονομική σας περίθαλψη.

Ανακαλύψτε τον ιδανικό καταγραφέα LogTag για κάθε υγειονομική ανάγκη.

Ακρίβεια με απλότητα - Τυπικά μοντέλα LogTag

Αυτές οι φιλικές προς το χρήστη συσκευές είναι ιδανικές για την τυπική ιατρική αποθήκευση και μεταφορά, εξασφαλίζοντας την ακεραιότητα των φαρμακευτικών προϊόντων με μεγάλη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

Ακραίο κρύο, ακραία αξιοπιστία - Μοντέλα εξαιρετικά χαμηλής θερμοκρασίας

Σχεδιασμένοι για απαιτήσεις εξαιρετικά χαμηλών θερμοκρασιών, αυτοί οι καταγραφείς παρακολουθούν αξιόπιστα συνθήκες σε θερμοκρασίες έως και -80°C. Ο στιβαρός σχεδιασμός τους είναι κατάλληλος για αποθήκευση σε βαθιά κατάψυξη, κρίσιμη για εμβόλια mRNA και άλλα ευαίσθητα στη θερμοκρασία ιατρικά προϊόντα.

Συνδεσιμότητα για κρίσιμες συνθήκες - LogTag WiFi

Εξοπλισμένα με τεχνολογία Wi-Fi/Bluetooth, αυτά τα μοντέλα επιτρέπουν την παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο και την άμεση ειδοποίηση μέσω υπηρεσιών cloud. Ιδανικό για ρυθμίσεις που απαιτούν άμεση πρόσβαση σε δεδομένα και απομακρυσμένη διαχείριση της θερμοκρασίας για την προστασία ζωτικών περιουσιακών στοιχείων υγειονομικής περίθαλψης.

Διπλή παρακολούθηση, διπλή διασφάλιση - Μοντέλα LogTag πολλαπλών αισθητήρων

Με δυνατότητες διπλού εξωτερικού αισθητήρα, αυτοί οι καταγραφείς προσφέρουν προηγμένη παρακολούθηση και ταυτόχρονη παρακολούθηση δύο ξεχωριστών περιβαλλόντων ή μεταβλητών. Είναι απαραίτητα για πολύπλοκες ιατρικές εφαρμογές όπου είναι απαραίτητη η καταγραφή διαφορικών θερμοκρασιών, όπως ψυγεία και θερμοκοιτίδες τραπεζών αίματος.

Έτοιμοι να αυξήσετε τη θερμοκρασία σας
δυνατότητες παρακολούθησης;

Βελτιώστε την ασφάλεια, την αποτελεσματικότητα και την εμπιστοσύνη στη φαρμακευτική αλυσίδα εφοδιασμού σας σήμερα. Συνδεθείτε με τον διανομέα μας στη χώρα σας για μια εξατομικευμένη διαβούλευση και ανακαλύψτε πώς η λύση μας μπορεί να ανταποκριθεί στις συγκεκριμένες ανάγκες σας.